niedziela, 25 sierpnia 2013

Ciechanów


Dziś kilka słów o Ciechanowie:

      Ciechanów - miasto położone na terenie Mazowsza Północnego. Według legendy, założycielem Ciechanowa był legendarny Ciechan, który w prasłowiańskich czasach szukał dogodnego miejsca na osiedlenie. Trafił na wysoką górę otoczoną rozlewiskiem szerokiej rzeki, położoną wśród  urodzajnych gleb i rozległych, pełnych grubego zwierza borów. Zbudował na niej domostwo i spłodził ze swoją żoną Dobrogniewą dziesięciu synów, z którymi, gdy dorośli, wzniósł drewniany, obszerny gród.
Kilka wartych obejrzenia atrakcji Ciechanowa:
    Ratusz - znajdujący się na północnej stronie rynku. Wzniesiony został w 1844 r. według projektu włoskiego architekta - Henryka Marconiego. Do dnia dzisiejszego jest siedzibą władz miejskich.
Pocztówka z herbem miasta Ciechanów, ratuszem i zamkiem.
    Kościół Farny - wzniesiony został w drugiej połowie XIV, obok średniowiecznego grodziska. Późnogotycki obiekt, położony w centrum miasta (ul. Ks. Piotra Ściegiennego 11) stał się sakralną wizytówką Ciechanowa.
  
Kościół, dzwonnica i brama Neogotycka


    Ruiny zamku książąt mazowieckich - niewątpliwie największa atrakcja Ciechanowa, dlatego poświęcę im troszkę więcej czasu niż pozostałym zabytkom.
  Zamek został wzniesiony w zakolu rzeki, na sztucznie podwyższonej kępie. Budowę rozpoczęto mniej więcej w połowie XIV wieku, jeszcze za panowania księcia Ziemowita III. Zamek rozbudowano przez cały XV wiek.

      Okres prosperity zamku rozpoczął się w 1954 roku wraz z objęciem zamku przez królową Bonę jako składową tzw. oprawy wdowiej. Ciechanowski zamek został przebudowany na renesansową rezydencję królowej. Niestety po wyjeździe Bony zamek ulegał powolnej ruinie - powodem były: brak należytej pieczy sprawujących nad nim prawną opiekę starostów oraz dwa najazdy Szwedów (pierwszy w 1657 roku; drugi w 1708 roku.)


   Mimo zniszczeń zamek aż do rozbiorów służył za siedzibę starosty i sądów grodzkich, przechowywano tu także księgi sądowe. Po trzecim rozbiorze Polski, na początku XIX w. pruski naddzierżawca Melchior Neumann zarządził rozebranie części mieszkalnej zamku i przedbramia, a z uzyskanej w ten sposób cegły wzniósł browar w niedalekiej Opinogórze.
     W początku XX wieku zdawało się, że zamek znalazł się znowu w troskliwych rękach, Hrabia Adam Krasiński oddał ruiny w użytkowanie ciechanowskiej straży ogniowej. Ta jednak potraktowała zabytek jedynie jako dochodowe miejsce zabaw i wieców, doprowadzając do dalszej dewastacji zabytkowej struktury.

   Ciechanowski zamek został ponownie uszkodzony w czasie I wojny światowej. Natomiast w okresie międzywojennym ze względu na brak środków oraz prowincjonalny charakter miasta nie doczekał się prac restauracyjnych. Dziedziniec po adaptacji wykorzystano za to jako kort tenisowy


   Po II wojnie światowej przystąpiono wreszcie do odbudowy (można powiedzieć że trwa ona do dziś)- w styczniu 2013 roku udostępniono zamek po I etapie rewitalizacji. Od 2004 roku obok zamku w Ciechanowie istnieje Chorągiew Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej, grupa rekonstruująca stan rycerski wczesnego XV wieku.

   Będąc w Ciechanowie watro także odwiedzić Muzeum Szlachty Mazowieckiej - jest to muzeum wielodziałowe (działy: historii, sztuki, archeologii i etnografii), które dopiero od 1990r. ukierunkowuje swoje zbiory z myślą o stałej ekspozycji poświęconej szlachcie mazowieckiej


  Na sam koniec zostawiłam pocztówki typu "Ciechanów w pigułce":
Źródło:  Zamek w Ciechanowie; Artur K.F. Wołosz; Ciechanów 1991r.
            Ciechanów i okolice, A. Kociszewski; warszawa 1980 r. 
            www.umciechanow.pl

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Kudowa - Zdrój

       Kudowa - Zdrój jedno z najstarszych i najpiękniejszych uzdrowisk polskich, położone w południowo-zachodniej części Ziemi Kłodzkiej. Miasto leży w kotlinie, która z trzech stron otoczona jest: górami Stołowymi, Wzgórzami Lewińskimi oraz górami Orlickimi.

     Miejscowość ta po raz pierwszy wzmiankowana jest w roku 1477 w dokumencie Henryka Starszego, syna króla czeskiego, Jerzego z Podiebradu. Początkowa nazwa wioski brzmiała Lipolitov. W połowie XVI wieku nazwa uległa zmianie na Chudoba, później Kudoba i od 1945 roku na Kudowa – Zdrój.
 Najstarsza dzielnicą Kudowy jest Czermna, istniejąca już w XVI wieku. To właśnie tu znajduje się barokowa Kaplica Czaszek z 1776 r.

  Kaplica powstała z inicjatywy miejscowego proboszcza który zebrał ok. 3000 czaszek i kości pozostałych na okolicznych polach po wojnach w XVII i XVIII w.
      Pierwsza wzmianka o źródłach mineralnych w Kudowie - Zdrój pochodzi z 1580 roku, a informacje o uzdrowisku znajdziemy w kronice Ludwika z Nachodu pod nazwą Cermenske Lazne.

      W końcu XVIII wieku obmurowano źródła i osuszono teren dzisiejszego parku. W 1783 roku uzdrowisko przeszło w ręce spółki lekarzy, co przyczyniło się do rozwoju jego funkcji leczniczych. W 1795 roku zbudowano pierwszy drewniany budynek łazienkowy z dwudziestoma wannami, a obok niego budynek dla kuracjuszy ( dzisiejszy „Zameczek” – Szpital Uzdrowiskowy ).


      W 1847 roku Kudowę odwiedziło 300 kuracjuszy. W 1850 roku A. Duflos dokonał analizy chemicznej wód mineralnych i stwierdził, że posiadają właściwości lecznicze. Natomiast zasługą miejscowego lekarza J. Jacoba, jest uznanie Kudowy w 1870 roku za uzdrowisko leczące choroby serca, co miało znaczny wpływ na zwiększenie się liczby kuracjuszy, która w 1900 roku wynosiła już blisko 4150.    
      Kudowa - Zdrój była pierwszym w Niemczech uzdrowiskiem kardiologicznym.
 
Kawiarnia "Kosmiczna" - 1964r.
      Dzięki nabyciu uzdrowiska w 1904 roku przez prężną spółkę z Wrocławia oraz uzyskaniu w 1905 roku połączenia kolejowego z Kłodzkiem i wybudowaniu własnej elektrowni, następuje szybki rozwój uzdrowiska. Powstają liczne pensjonaty, a także domy mieszkalne. W tym czasie liczba kuracjuszy wzrosła do około 8000 tysięcy rocznie. Wśród gości odwiedzających Kudowę był sam sir Winston Churchill.


Sanatorium "Orion 1" - 1984 r.
      Podczas wojny na terenie Kudowy znajdował się obóz, w którym hitlerowcy więzili i zmuszali do pracy około 3000 ludzi zatrudnionych w fabryce części do samolotów “Messerschmitt” – „Vereinigte Deutsche Motorenverke”. Kudowa w czasie II Wojny Światowej była ośrodkiem rekonwalescencyjnym dla żołnierzy Wermachtu.
        Po zakończeniu II wojny światowej Kudowa, którą ominęły działania wojenne, znalazła się w granicach Polski i równocześnie w 1945 roku uzyskała prawa miejskie.


Z ciekawostek:
   W Kudowie - Zdrój od ponad 50 lat organizowane są Festiwale Moniuszkowskie nawiązujące do pobytu kompozytora Stanisława Moniuszki w tym kurorcie.

Kudowa Zimą
    Nazwa miejscowości Kudowa - Zdrój pisana z łącznikiem (dywizem) jest nazwą urzędową, ustaloną przez MSWiA po zasięgnięciu opinii Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych i opublikowaną w Dzienniku Ustaw. W 2004 roku Rada Języka Polskiego uchwaliła taki sposób zapisu wieloczłonowych nazw miejscowych. Forma nazwy pisana bez łącznika, tzn. „Kudowa Zdrój” jest obecnie formą potoczną.

Kudowa zimą
  W 2002 r. w Kudowie - Zdrój zostało otwarte pierwsze w Polsce Muzeum Żaby - znajduje się w nim ponad 3000 eksponatów z blisko 20 krajów.

poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Bruksela

   Dziś zaprezentuję swoje pocztówki z Belgii - tak się złożyło że wszystkie są z jednego miasta - z Brukseli. Zatem zapraszam Was na króciutki spacer po stolicy Belgii:

   Na przedmieściach Brukseli - w dzielnicy Laeken, znajdziemy Atomium - monumentalny model kryształu żelaza,  konstrukcja została zbudowana ze stali  aluminium i ma aż 103 metry wysokości.
   Atomium został zbudowany z okazji Expo 1958, jako symbol ówczesnych naukowych oraz technicznych osiągnięć "wieku atomu".

  Poniżej na pocztówkach Łuk Triumfalny będący częścią wielkiego zespołu wystawienniczego Parc du Cinquantenaire upamiętniającego 50-lecie państwowości belgijskiej (1880). Obecnie mieszczą się tu trzy muzea : Wojskowe, Sztuki i Motoryzacyjne.

  Pasaż św. Huberta (Galeries St-Hubert) z 1847 ze sklepami, galeriami, kafejkami i restauracjami 8 kwietnia 2008 roku został zgłoszony na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Pasaż św. Huberta
Wielki Plac wraz z zespołem cennych obiektów zabytkowych w 1998 roku wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Więcej: http://www.travelin.pl/miasto/bruksela
Copyright © Travelin.pl
   W samym sercu Brukseli znajduje się Grand Place -Wielki Plac. Na placu króluje stary gotycki ratusz otoczony XVII wiecznymi domami cechów kupieckich oraz Domem Książąt Brabancji.
Gotycki ratusz z XVII -wiecznymi kamienicami

Wielki Plac wraz z zespołem cennych obiektów zabytkowych w 1998 roku wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Więcej: http://www.travelin.pl/miasto/bruksela
Copyright © Travelin.pl

Wielki Plac wraz z zespołem cennych obiektów zabytkowych w 1998 roku wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Więcej: http://www.travelin.pl/miasto/bruksela
Copyright © Travelin.pl
Wielki Plac wraz z zespołem cennych obiektów zabytkowych w 1998 roku wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Więcej: http://www.travelin.pl/miasto/bruksela
Copyright © Travelin.pl

     Co ciekawe, jeżeli wybierzemy się do Brukseli w roku parzystym, w połowie sierpnia na Wielkim Placu zobaczymy "Kwiatowy Dywan", czyli kompozycję artystycznie ułożonych kwiatów.

   Weekend z "Kwiatowym Dywanem" to nie tylko możliwość podziwiania artystycznie ułożonych kompozycji kwiatów ale także przepiękne nocne pokazy sztucznych ogni.
  Na  prawo do ratusza plac zamyka Dom Książąt Brabancji  - pocztówka poniżej.
Wielki Plac wraz z zespołem cennych obiektów zabytkowych w 1998 roku wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Więcej: http://www.travelin.pl/miasto/bruksela
Copyright © Travelin.pl
  Wielki Plac wraz z zespołem cennych obiektów zabytkowych w 1998 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Wielki Plac wraz z zespołem cennych obiektów zabytkowych w 1998 roku wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Więcej: http://www.travelin.pl/miasto/bruksela
Copyright © Travelin.pl
Wielki Plac wraz z zespołem cennych obiektów zabytkowych w 1998 roku wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Więcej: http://www.travelin.pl/miasto/bruksela
Copyright © Travelin.pl
  Na brukselskich pocztówkach często można także spotkać zegar z figurami wskazującymi godziny.

      Na koniec Bruksela na jednej pocztówce. Poza Wielki Placem, Domem Książąt Brabancji widzimy na niej Katedrę św. Michała i św. Guduli słynącą z pięknych witraży.


piątek, 2 sierpnia 2013

Transport

   Dziś dla odmiany zaprezentuję kolekcję, która powstała kilka tygodni temu.
   Jest to Transport lądowy, wodny i powietrzny.
   Nie znaczy to wcale, że wcześniej nie miałam pocztówek przedstawiających ten motyw - miałam, jednak nie miałam planów aby celowo dokupywać kolejne kartki związane z tematem.
   Docelowo w kolekcji powstaną poniższe podziały:
STARE AUTA:

    Dwie pierwsze pocztówki niemal od zawsze przeznaczone były na wymianę, trzy pozostałe to wakacyjny nabytek - tak oto powstał zalążek mam nadzieję niebawem pokaźnej kolekcji.
STATKI:
    Króciutko - uwielbiam. Wszystkie, i te duże i  te małe, ale najbardziej lubię żaglowce.
POCIĄGI:


Jeszcze mój postcrossingowy nabytek:
SAMOLOTY:

  Przyleciał do mnie w zeszłym roku z Holandii.